Kỹ sư chuyên nghiệp máy móc hiện đại
Kỹ sư chuyên nghiệp máy móc hiện đại
Với kỹ sư chuyên nghiệp máy móc hiện đại, Phú Mỹ Holdings đã phát triển thành công nhiều dự án đo đạc trắc địa bản đồ.